Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 12

Dodatki Panny M?odej

Dodatki Panny M?odej

G?ównym punktem programu stylizacji przysz?ej panny m?odej jest oczywi?cie suknia. Jednak aby uzyska? ?wietny efekt, dogra? ca?okszta?t stroju i wreszcie podkre?li? urod? pani m?odej oraz jej kreacji, potrzebne sš idealnie dopasowane dodatki.  

Niezwykle efektownym dodatkiem nadajšcym szyku Pani M?odej jest bi?uteria. Je?li chodzi o ozdabianie d?oni, to tutaj niepodzielnie powinna panowa? obršczka i nie jest wskazane, aby oprócz niej widnia?y na innych palcach pier?cionki (poza zar?czynowym). Zw?aszcza je?li planujemy ubra? jakiekolwiek r?kawiczki, nawet bez palców a tylko z p?telkš na palca. Wtedy tak?e odpada za?o?enie bransoletki a tak?e zegarka. Zresztš zegarek, tak jak i torebka to akcesoria niewskazane do stroju ?lubnego. Mo?na natomiast ozdobi? szyj?, pami?tajšc przy tym o kilku zasadach. Do strojnej sukni, bomboniery w stylu damy dworu, nale?y zastosowa? skromnš ozdob? szyi lub ca?kiem z niej zrezygnowa?. W zamian za to mo?na pokusi? si? o wpi?cie we w?osy diademu, który mo?e te? stanowi? poczštek i przystrojenie welonu. Kiedy zaplanowana jest skromna suknia, wtedy mo?na poszale? z bi?uteriš na dekolcie. Mo?e to by? d?ugi, podwójny sznur pere?, do prostej sukni lub inne strojne naszyjniki. Z obfito?ciš tego dodatku nie nale?y przesadza? je?li pani m?oda jest niska i drobna, poniewa? takie ozdoby przyt?aczajš optycznie jej urod?. Je?li pod szyj? zak?adamy efektownš bi?uteri?, to nale?y powstrzyma? si? od kolczyków utrzymanych w tym stylu. Wtedy wystarczš jedynie ma?e wkr?tki lub mo?na w ogóle zrezygnowa? z tej ozdoby. Przesada w ilo?ci i wielko?ci bi?uterii, nawet je?li b?dzie ona pi?kna i kosztowna, mo?e popsu? ca?y efekt. Dodatki majš podkre?la? urod? sukni i panny m?odej, a nie za?mi? jš ca?kowicie.

Sš jeszcze poza bi?uteriš inne tradycyjne dodatki, którymi podkre?limy swój wyglšd. Rzecz jasna ?adna ?lubna kreacja nie obejdzie si? bez ?adnych pantofelków. Obecnie jest ich w sklepach ogromny wybór. Mo?na wi?c wybra? zabudowane czó?enka, pantofelki bez pi?ty lub sanda?ki, które dodadzš lekko?ci do wyglšdu. Mogš by? skórzane, ale do wielu sukni pasujš, modne ostatnio buciki satynowe. Oczywi?cie nie kupujemy do bia?ej sukni pantofli w kolorze ecru i odwrotnie, a do innych, niestandardowych kolorów nale?y je odpowiednio dobra?. A najwa?niejszym kryterium oceny butów, poza wyglšdem jest oczywi?cie wygoda, bo w nich sp?dzimy sporo czasu.

Coraz rzadziej stosowanym, jednak wciš? uznawanym dodatkiem do sukni sš r?kawiczki. Mogš by? at?asowe, z cienkiej siateczki lub koronki, czasem g?adkie a cz?sto te? ozdabiane haftem, pere?kami lub falbankami, mo?na ubra? krótkie lub za ?okie?. Wybór zale?y od materia?u u?ytego do uszycia sukni i od fasonu. Na przyk?ad do sukni na ramišczkach z nab?yszczanym do?em, a górš bogato ozdobionš pasujš d?ugie i g?adkie r?kawiczki. Je?li mamy zakupionš skromnš sukni? to r?kawiczki mogš by? bogato ozdobione, na przyk?ad obszyte diamencikami a zako?czone uroczymi falbankami.

Wszystkie dodatki muszš by? dobrane ze smakiem i dobrych proporcjach, aby podkre?li? urod? pani m?odej i jej wyjštkowej kreacji. Do tego jeszcze pi?kny, dopasowany bukiet i mo?na ju? tylko zbiera? komplementy i gratulacje.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych