Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Garnitur dla Pana M?odego

Garnitur dla Pana M?odego

Kiedy? by?o zupe?nie inaczej. Sklepy nie oferowa?y du?ego wyboru fasonów, kolorów i materia?ów. A sami m??czy?ni nie przywišzywali zbyt wielkiej wagi do takich szczegó?ów. Owszem, garnitur niewštpliwie musia? by? nowy, zakupiony specjalnie na okazj? ?lubu. Wa?ne tak?e by?o, aby wykonany by? z solidnego materia?u. Pewnie dlatego, ?e mia? potem s?u?y? przez d?ugie lata. Ale jego walory estetyczne schodzi?y na daleki plan. Zwykle przysz?y pan m?ody oddawa? si? pod kuratel? mamy, która, przyzwyczajona do braków w sklepach, równie? patrzy?a na strój syna w aspektach dog??bnego pragmatyzmu.

Niezwykle wa?ny by? przesšd, ?e pan m?ody nie mo?e widzie? przed ?lubem sukni ukochanej. To powodowa?o, ?e m?odzi zazwyczaj do dnia ?lubu nie oglšdali nawzajem swoich strojów. I jedyne co harmonizowa?o ich wyglšd, to niekiedy kwiatek w butonierce pana m?odego taki sam jak w bukiecie oblubienicy.

Jednak przez ostatnie kilkana?cie lat ta sfera mody niezwykle si? rozwin??a i garnitur ?lubny... dostosowa? si? do sukni ?lubnej. Czy si? to panom podoba czy nie, zazwyczaj ubiór pana m?odego dopasowuje si? do koloru i kroju sukni panny m?odej oraz jej dodatków. A tak?e do pory dnia, pory roku i innych okoliczno?ci.

A przede wszystkim, je?li zasobno?? portfela na to pozwala, panowie coraz cz??ciej wybierajš ubiór tylko na ta okazj?. Bez planowania jego pó?niejszego zastosowania w praktyce.

Moda m?ska jest o wiele mniej skomplikowana od arkanów mody damskiej. Mimo to jest kilka zasad, których nale?y przestrzega?. Na przyk?ad dostosowanie garnituru do pory roku, tak aby nie zab?ysnš? przed go??mi weselnymi jasnym garniturem z cienkiego materia?u w ?rodku deszczowej jesieni lub mro?nej zimy. Na te pory roku przeznaczone sš ciemniejsze kolory i nieco ci??sze materia?y.

Dobrze jest dopasowa? tak?e ogólny styl obojga m?odo?e?ców. Je?li kobieta planuje skromnš sukni? to prawid?owy ubiór dla pana m?odego powinien stanowi? klasyczny garnitur. Gór? mo?e stanowi? tak?e surdut, ostatnio przywrócony do ?ask, czyli przed?u?ona i prosta marynarka. Je?li suknia b?dzie bardzo strojna to i pana obowišzuje taki strój. Dobrym wyborem b?dzie frak lub smoking. A do tego pas i muszka lub fular, koniecznie tego samego koloru a najlepiej dopasowane do kolorów u?ytych w stroju i dodatkach pani m?odej.

Od jakiego? czasu niezwykle modne sš w?a?nie nawišzania kolorystyczne. W dobrym tonie jest u?ycie akcentu w ubiorze m?skim zgodnego z kolorami sukni i dodatków kobiety. Dla przyk?adu je?li panna m?oda ma sukni? w kolorze ecru ze ?wiecšcymi, z?otymi akcentami to taka te? mo?e by? kamizelka pana m?odego. Je?li pojawiajš si? na sukni ró?owe dodatki to i m?ska koszula lub krawat powinien by? w tym kolorze.

Dlatego te? obecnie przesšd dotyczšcy ukrywania sukni ?lubnej przed oczami ukochanego poma?u odchodzi do lamusa. M?ode pary starajš si? raczej dopasowa? wzajemnie swój wyglšd i ominš? element zaskoczenia.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych