Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 13

Kolory sukien ?lubnych

Kolory sukien ?lubnych
Do niedawna na ?lubnym kobiercu niepodzielnie panowa?a biel, jako kolor zastrze?ony dla sukien ?lubnych. W XVIII wieku wpisa?a si? na sta?e w scenariusz wszystkich ?lubów w wi?kszo?ci krajów cywilizowanych. I trwa?a na tyle stanowczo, ?e nie by?o dla niej ?adnej alternatywy, tak?e w Polsce. Jeszcze ca?kiem niedawno, panna m?oda chcšc ubra? sukni? w kolorze ecru, musia?a przebija? si? przez opór rodziny i narzeczonego. Ten kategoryczny rygor bieli obowišzywa? suknie ?lubne, koszule ka?dego pana m?odego oraz inne przypadki tekstylne, jak na przyk?ad firany, a wcze?niej po?ciel. Nie do pomy?lenia by?o u?ycie tych rzeczy w kolorze bordo, ciemnej zieleni, szafiru czy innych barw. A jednak.

Od paru lat ?wiat bieli zosta? zawojowany. I dzi? nikogo nie dziwi kolorowa, szyfonowa firana, bordowa po?ciel czy ró?owa koszula pana m?odego. Wi?c przysz?a tak?e kolej na rewolucj? w kwestii sukien ?lubnych. Dzi? suknia w kolorze ecru nie jest ju? ?adnš ekstrawagancjš, wi?c mo?na posunš? si? dalej. Przysz?a pani m?oda mo?e podkre?li? swojš kreatywno??, odwag? oraz ch?? silnego uzewn?trznienia swojej osobowo?ci. Kryteria jakimi powinna kierowa? si? wybierajšc kolory sukni to trendy mody oraz osobista uroda i ulubione kolory. Wa?ne jest aby kolor, w którym wystšpi by? jej bliski i wywo?ywa? mi?e odczucia. Tak?e odcie? musi by? w zgodzie z gustem kobiety, mo?e to by? barwa bardzo nasycona (np. bordo) albo kolory pudrowe, pastelowe. Efektownie te?, jako kompromis dla tych koncepcji, wyglšda du?a krata na dole sukni ?šczšca pastele z ciemnymi barwami. Cz?sto stosowany jest kolor bordo lub kolor koniaku, a tak?e g??boka ziele?, stare z?oto lub granatowy. Dzieje si? tak zapewne dlatego, ?e te ci??kie kolory zawsze kojarzš si? z sukniami balowymi, wieczorowymi, a za takš mo?na uwa?a? sukni? ?lubnš.

Wariantów zastosowania akcentów kolorystycznych i proporcji jest sporo. Efektownie prezentujš si? suknie, gdzie góra w postaci gorsetu jest np. w bordo, a dó? sukni bia?y i ozdobiony ró?yczkami at?asowymi w kolorze zgodnym z górš sukni. Lub gorset jest ecru, a dó? w du?š krat? ?šczšcš ecru z odwa?nym kolorem, np. zieleniš. Stosuje si? te? suknie w ca?o?ci bia?e, ozdobione kolorowym haftem i do tego w tym samym kolorze szal na ramiona. Odwa?ne panie zamiast szala mogš zastosowa? welon w tym kolorze. Wtedy welon i szal nawzajem si? wykluczajš. Wytwornie wyglšda tak?e suknia ogólnie w kolorze ecru a z wyra?nymi akcentami w kolorze starego z?ota (sko?ny pas materia?u, pas, szal, haft)

Aby osišgnš? kompletny efekt takiej odwa?nej kolorystyki nale?y w niš wpasowa? tak?e pana m?odego. Tu spraw? mo?na rozwišza? odpowiednio np. koszulš lub krawatem bordo, albo pasem do smokingu w tym kolorze w komplecie z identycznš muchš. Jest to przy tak konkretnych barwach wyjštkowo wa?ne, poniewa? wtedy ?atwiej o konflikt kolorystyczny ni? przy tradycyjnej bia?ej sukni ?lubnej, przy której wystarczy dogra? tylko dodatki i jest wi?ksza dowolno??.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych