Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 12

Modele sukien ?lubnych

Modele sukien ?lubnych
Powszechnie wiadomo, ?e suknie ?lubne tak jak inne stroje ulegajš modowym trendom. To zjawisko dotyczy zarówno kolorów, materia?ów jak i fasonów. Wi?kszo?? fasonów nadaje si? do cišg?ego u?ycia, jednak niektóre z nich w danym czasie stajš si? bardziej popularne a inne czasowo odchodzš do lamusa lub podlegajš sporej modyfikacji. Przyk?adem mo?e by? fason typu syrena, kiedy? bardzo modny, obcis?y, zwykle okraszony draperiami materia?u na ca?ej d?ugo?ci, a na dole wyko?czony odcinanym, mocno falbaniastym rozszerzanym do?em. Przez ostatnie lata nie by? praktycznie u?ywany, a obecnie wróci? do ?ask lecz w mocno zmienionej formie. Nie sš to ju? obcis?e, elastyczne sukienki, tylko dopasowane specjalnymi ci?ciami, eleganckie kreacje. Dó? nie sk?ada si? z falban i nie jest odcinany, tylko powstaje dzi?ki zastosowaniu tych?e ci??, cz?sto skr?cajšcych po skosie ku do?owi, tworzšcych rozkloszowanš na samym dole form?. To samo, a jednak nie tak samo.

Dlatego warto orientowa? si? w bie?šcych trendach, aby nie zaliczy? stylistycznej wpadki w postaci niemodnego fasonu sukni. Oto kilka najpopularniejszych obecnie fasonów:

 Model klasycznyMODEL KLASYCZNY

To idealnie dopasowana gorsetowa góra , a spódnica mocno rozkloszowana i oparta na wielowarstwowej halce. Gorset mo?e by? po?šczony z do?em lub odci?ty, cz?sto jest ca?kiem pozbawiony ramišczek, zako?czony w szpic lub na pó?okršg?o. Dó? to pochodna dawnych sukien w stylu dworskim, jednak odchodzi si? ju? poma?u od stosowania fiszbin. Suknia w tym fasonie mo?e by? ca?kiem g?adka lub przeciwnie bogato ozdobiona. Ten krój polecany jest paniom ?rednim wzro?cie lub wysokim o zarysowanej talii.
 Model EmpireMODEL EMPIRE

To fason ze stanem odcinanym pod biustem i do?em puszczonym lu?no. Przy szczup?ej figurze mo?na sobie pozwoli? na umarszczenia, natomiast bez nich fason jest bardzo korzystny dla osób niskich i korpulentnych , a tak?e dla kobiet ci??arnych. Linia odci?cia pod biustem zwykle przykryta jest ozdobnš pasmanteriš lub strojnym pasem.
 Model PrincessaMODEL PRINCESSA

Suknia dopasowana do sylwetki biegnšcymi od góry do do?u tzw. ci?ciami francuskimi, przy czym pasy materia?u rozszerzajš si? ku do?owi. Odpowiednia dla ka?dej figury, zgrabnie tuszuje brak talii i nadmierne kilogramy. Dó? sukni mo?e by? uniesiony na halkach, ale równie atrakcyjnie wyglšda bez nich. Do tego modelu warto przemy?le? tren b?dšcy przed?u?eniem tak?e dla francuskich ci??.
 Model SyrenaMODEL SYRENA
Fason omówiony na wst?pie, zarezerwowany dla pa? o nienagannej figurze.
 Model ProstyMODEL PROSTY

Suknia dopasowana u góry i prosta do samego do?u, zwykle ze sporym rozci?ciem na nog? dla zapewnienia swobody ruchów. Model dla kobiet o dobrej figurze i sk?onno?ciach do skromnych kreacji, poniewa? tu nie pasujš bogate zdobienia.
 Model Kszta?t AMODEL W KSZTA?CIE LITERY A

Góra dopasowana w biu?cie za pomocš bocznych zaszewek, p?ynnie przechodzšca bez odci?? w trapezowaty dó?. Góra zwykle szyta jest na szerokich ramišczkach lub z krótkimi r?kawkami. Model przeznaczony dla osób wysokich, niezale?nie od figury.

 Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych