Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 9

Niewidoczne szczegó?y ubioru Panny M?odej

Niewidoczne szczegó?y ubioru Panny M?odej

Na wyjštkowy wyglšd pani m?odej sk?ada si? wiele szczegó?ów. Wi?kszo?? porad po?wi?conych modzie ?lubnej skupia si? na sukniach, mo?e dlatego, ze stanowi procentowo najwi?kszy efekt wizualny. Ale wa?ne sš tak?e inne detale, cho?by bielizna.

Wybierajšc jš przysz?a panna m?oda musi najpierw zastanowi? si? jaka funkcja bielizny jest dla niej najwa?niejsza. Je?li zainteresowana ma ?wietnš figur? to tuszowaniem mankamentów nie musi si? przejmowa?. Ale dla pa?, które chcš wymodelowa? figur? istniejš pewne udogodnienia. Mo?na sobie gdzie trzeba doda? a innym miejscu ujš? centymetrów. Na przyk?ad dzi?ki biustonoszowi push-up mo?emy podnie?? i optycznie powi?kszy? biust, co sprawdza si? przy g??bokich dekoltach lub gorsetach. Aby nieco zmniejszy? obwód  talii lub bioder mo?na wybra? co? z asortymentu bielizny wyszczuplajšcej. Mo?e to by? jedynie biustonosz po?šczony z gorsetem si?gajšcym do linii bioder lub wr?cz ca?e body nawet z nogawkami do kolan. Pytanie tylko czy tak uzbrojona pani m?oda wytrzyma wysi?ek i goršcš atmosfer? wesela.

Je?li przysz?a pani m?oda decyduje si? aby gór? sukni stanowi? gorset to zazwyczaj sen z powiek sp?dza jej ewentualna awaria w postaci wystajšcej spod niego bielizny. Obecnie, poza zakupem nisko zabudowanego biustonosza mo?na te? po prostu zamówi? gorset z ju? wszytš górnš cz??ciš bielizny.

Je?li dla panny m?odej jej figura nie jest problemem to zazwyczaj skupia si? na wyglšdzie z uwzgl?dnieniem kroju sukni. Tak aby przy obcis?ej kreacji z cienkiego materia?u oczom go?ci nie ukaza?a si? odbita na niej linia majtek. Tutaj panie najcz??ciej wybierajš stringi oraz cieniutkie figi lub szorty bez szwów i grubych obszy?.

Jako dope?nienie kompletu bielizny musimy potraktowa? rajstopy, które ju? nie sš tak ca?kiem niewidoczne. Wiele pa? wybiera normalne rajstopy ze wzmocnionš cz??ciš majtkowš, która spe?nia tak?e rol? wyszczuplajšcš. Inne panny m?ode chcš czu? si? swobodnie i kupujš po?czochy, bšd? zapinane na pasku bšd? samono?ne plus oczywi?cie tradycyjna podwišzka a niebieskš wstš?kš.

Wiele pa? nie poprzestaje na zakupie jednego kompletu, majšc na wzgl?dzie noc po?lubnš. I tu ju? nie sš wa?ne wzgl?dy praktyczne, wygoda czy modelowanie figury. Bielizna na noc po?lubnš mo?e by? bardziej wyrafinowana, finezyjna ale na pewno taka w której kobieta czuje si? pi?knie i podoba si? swojemu m??czy?nie. Przecie? ka?da z nas wie jak zachwyci? swojego ukochanego.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych