Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 13

Suknia ?lubna dla ci??arnej

Suknia ?lubna dla ci??arnej
Obecnie ci??arna panna m?oda nikogo nie dziwi. Kiedy?, nawet te kilkana?cie lat temu, by? to lekki wstyd, ?wiadectwo zaliczenia tzw. „wpadki”. Wi?c, aby uniknš? dociekliwych pyta? i znaczšcych spojrze?, trzeba by?o jako? ten stan zatuszowa?, o ile by?a jeszcze taka mo?liwo??. Przy ma?o zaawansowanej ciš?y stosowano ró?ne triki krawieckie, które zaciera?y to wra?enie. Ci??arne panny m?ode nie nosi?y dopasowanych sukien, podkre?lajšcych tali?. W pasie stosowano ró?nego rodzaju sko?ne pasy z kokardš i szarfš. Obowišzkowo musia?a to by? suknia z odcinanym, szerokim do?em na fiszbinach. Im wi?cej pani m?oda mia?a falban i zdobie?, tym ?atwiej mo?na by?o odcišgnš? uwag? w?cibskich oczu od zaokršglonego brzuszka. Cz?sto niestety suknia tak dobrana ogólnie poszerza?a kobiet?, ale cel by? osišgni?ty.

Dzi? wiele si? zmieni?o i panna m?oda w ciš?y nie jest ?adnš sensacjš. Przeciwnie, coraz cz??ciej zdarza si?, ?e ten fakt jest z dumš eksponowany. Nikogo nie dziwiš nieformalne zwišzki ani sytuacja kiedy wr?cz za parš m?odš ma?ymi kroczkami podš?a ich w?asne, kilkuletnie dziecko, a kolejne czeka na swojš kolej w brzuchu. Taka zmiana w tej kwestii ma tak?e prze?o?enie na mod? ?lubnš i kiedy teraz pojawia si? w salonie ci??arna kobieta, to zazwyczaj nikt nie my?li o tym, aby zatuszowa? brzuch. Panna m?oda ma po prostu wyglšda? pi?knie. Ale tu dochodzi jeszcze jedno kryterium przy wyborze fasonu. Nadrz?dnš cechš takiej sukni musi by? wygoda. Nic nie mo?e uwiera? ani uciska?. Najcz??ciej wybieranym fasonem jest suknia odcinana pod biustem. Wtedy góra sukni jest w miar? dopasowana, a dó? ma odpowiedniej wielko?ci zaszewki lub zak?adki, które rozchodzš si? pod biustem w dó?. Linia odci?cia ozdabiana jest na przyk?ad at?asowš szarfš z subtelnš kokardkš lub finezyjnym pasem szyfonu, cz?sto w innym kolorze. Ostatnio modne sš suknie, które sš rozkloszowane od samej góry. Jednak ten model jest odpowiedni dla pani m?odej, która ogólnie jest szczup?a, poniewa? optycznie poszerza sylwetk?. Cz?sto jednak si? zdarza, ?e kobieta jest drobnej budowy i ma jedynie wystajšcy brzuszek i wtedy taka suknia jest odpowiednia. Ten model wyst?puje tylko w wersji do kolan lub lekko przed, wi?c to nale?y wziš? po uwag?. Istotne sš te? buty. Kobieta ci??arna cz?sto nie mo?e, a w ka?dym razie nie powinna chodzi? w butach na wysokim obcasie. Ten fakt nale?y wziš? pod uwag?, przy doborze sukni i jej d?ugo?ci. Kiedy byty b?dš tylko na nieznacznym obcasiku lub p?askie, trzeba uwa?a? by d?uga suknia nie cišgn??a si? po ziemi.

Ale najwa?niejsze jest dobre roz?o?enie przymiarek w czasie, pami?tajšc, ?e w ciš?y figura zmienia si? diametralnie. Zakup sukni na d?ugo przed ceremoniš mo?e nie by? dobrš decyzjš. Najlepiej zda? si? na salon, w którym zamówionš sukni? przymierzymy na krótko przed ?lubem i w razie czego zmienimy w ostatniej chwili rozmiar lub zlecimy poprawki krawieckie.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych