Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 12

W co si? przebra? po zwyczajowych oczepinach?

W co si? przebra? po zwyczajowych oczepinach?

Je?li planujemy tradycyjne wesele do bia?ego rana to zwykle zaopatrujemy si? w dodatkowš garderob?. Tradycyjne wesele rzšdzi si? swoimi zwyczajami, w które wpisane sš mi?dzy innymi oczepiny. Po nich pani m?oda zazwyczaj przebiera si? w co? wygodniejszego. Owszem, nie ma takiego obowišzku ale zwykle panie po wielu godzinach majš do?? sukni ?lubnej i chcš wskoczy? w co? wygodniejszego i mniej balowego. Przedtem sprawa by?a jasna i pani m?oda zwykle zak?ada?a to w czym wyst?powa? na ?lubie cywilnym. W dobie popularnych ?lubów konkordatowych, trzeba zakupi? co? na przebranie po pó?nocy, kiedy rzucimy ju? welonem czy podwišzkš i sesja zdj?ciowa za nami.

Bioršc pod uwag?, ?e po pó?nocy pani m?oda jest ju? silnie zm?czona, strój powinien by? wygodny, nie kr?pujšcy ruchów. Wi?c garsonka ani spodnium nie b?dzie dobrym wyborem. O tej porze tak?e wi?kszo?? m??czyzn pozbywa si? marynarek. Najlepsza b?dzie sukienka, ale nadal elegancka i podkre?lajšca pierwszoplanowš rol? pani m?odej. Zgodnie z zasadš, ?e to ona ma b?yszcze?, powinna do ko?ca trzyma? fason, zw?aszcza je?li po sali b?dzie krš?y? kamerzysta.

Wskazane jest aby ta kolejna kreacja by?a w kolorze zbli?onym do koloru sukni ?lubnej. Wi?c je?li suknia by?a jasna, to strój po pó?nocy wskazany by?by w kolorze ecru i raczej g?adki, bez u?ywania wzorów. Je?li wystšpi?y?my w d?ugiej sukni to i ten strój powinien by? nadal d?ugi, w charakterze wieczorowym. Popularne sš suknie na ramišczkach w kompletach z krótkim wdziankiem. Przy wyborze tej kreacji nadal trzeba pami?ta? o swoich ewentualnych mankamentach figury i odpowiednio jš dobra?. Dodatkowo nale?y pami?ta?, aby do tej wygodniejszej wersji dobra? tak?e wygodniejsze buty. Nasze nogi po kilkugodzinnych ta?cach tak?e chcš odpoczš?, wi?c do przebrania zaplanujmy buty na niewielkim obcasie.

Oczywi?cie pan m?ody te? ma prawo do odrobiny wygody. Je?li planuje zwyczajowy garnitur to po prostu pozostanie bez marynarki. Ale je?li w planach jest frak lub smoking to warto zabra? ze sobš na zapas eleganckie spodnie od innego garnituru oraz innš koszul?. A ju? obowišzkowo, kiedy w planach jest koszula z podwy?szanym ko?nierzykiem „dziadunia”. Ten model po cz??ci oficjalnej, zdj?ciu muchy i rozpi?ciu pierwszych guzików, wyglšda wyjštkowo niechlujnie. Wi?c lepiej za?o?y? po prostu ?wie?š koszul?. I oczywi?cie zamiana lakierek na wygodniejsze buty.

Pa?stwo m?odzi muszš trzyma? fason do ko?ca, pomimo zm?czenia, wi?c awaryjny strój, ubrany po pó?nocy te? nie mo?e by? bylejaki.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych