Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Poradnik zakupów

Doskonale wiecie, że zakup sukni ślubnej nie jest prosty. Do tego dochodzi jeszcze obuwie ślubne, welon czy w przypadku Panów garnitur z muszką lub krawatem. Artykuły pomogą Wam dokonać najlepszego wyboru. Może choć troche uda nam się ułatwić Wam poszukiwania.

Dobieramy sukni? do sylwetki

Dobieramy sukni? do sylwetki

Ka?da z nas ma innš figur? i niestety nie zawsze jest ona idealna. Ale za to ka?da z nas chce wyglšda? dobrze, a w zasadzie lepiej. Tak jest na co dzie?, a tym bardziej z okazji ?lubu kiedy jeste?my w samym centrum uwagi.

Z welonem czy bez?

Z welonem czy bez?

Historia welonu ?lubnego si?ga Staro?ytno?ci jednak?e wtedy nie mia? funkcji estetycznej a praktycznš. By? z tkanin zupe?nie nieprze?roczystych, tak, aby zas?ania? urod? panny m?odej.

Dodatki Panny M?odej

Dodatki Panny M?odej

G?ównym punktem programu stylizacji przysz?ej panny m?odej jest oczywi?cie suknia. Jednak aby uzyska? ?wietny efekt, dogra? ca?okszta?t stroju i wreszcie podkre?li? urod? pani m?odej oraz jej kreacji, potrzebne sš idealnie dopasowane dodatki. 

Garnitur dla Pana M?odego

Garnitur dla Pana M?odego

Kiedy? by?o zupe?nie inaczej. Sklepy nie oferowa?y du?ego wyboru fasonów, kolorów i materia?ów. A sami m??czy?ni nie przywišzywali zbyt wielkiej wagi do takich szczegó?ów. Jest kilka zasad, których Panowie powinni przestrzega?.

Makija? ?lubny Panny M?odej

Makija? ?lubny Panny M?odej

Przygotowania do makija?u ?lubnego powinny rozpoczš? si? ju? na kilka miesi?cy przed ?lubem. Warto wi?c ju? teraz zaczš? o nim my?le?.Savoir-vivre ubioru na ?lub

Savoir-vivre ubioru na ?lub

Jest w ?yciu wiele okazji do wystšpienia na balu lub innej gali. Wiadomo, ?e wtedy nale?y wyglšda? elegancko, wytwornie no i oczywi?cie efektownie. Jak powinni ubiera? si? go?cie, co nale?y bra? pod uwag? dowiecie si? z tego artyku?u.

Trendy m?skiej mody ?lubnej

Trendy m?skiej mody ?lubnej

Moda m?ska nie zmienia si? tak dynamicznie jak damska. Nie ma tu tak du?ych waha? dotyczšcych kolorów, krojów lub d?ugo?ci. Jednak to nie znaczy, ?e nic si? nie zmienia i nie ma znaczenia fakt, co m??czyzna kupi i za?o?y.

Niewidoczne szczegó?y ubioru Panny M?odej

Niewidoczne szczegó?y ubioru Panny M?odej

Na wyjštkowy wyglšd pani m?odej sk?ada si? wiele szczegó?ów. Wi?kszo?? porad po?wi?conych modzie ?lubnej skupia si? na sukniach, mo?e dlatego, ze stanowi procentowo najwi?kszy efekt wizualny. Ale wa?ne sš tak?e inne detale, cho?by bielizna.

Obuwie ?lubne niezwykle istotne

Obuwie ?lubne niezwykle istotne

Buty sš niezwykle istotnym elementem stroju ?lubnego, poniewa? muszš ?šczy? w sobie kilka cech. Muszš by? eleganckie, dopasowane do kroju i koloru stroju oraz by? wygodne...

Garnitur, smoking a mo?e frak?

Garnitur, smoking a mo?e frak?

?lub jako wyjštkowe i niecodzienne wydarzenie powoduje nieco odmienne podej?cie do kwestii ubioru. I nawet panowie, na co dzie? b?dšcy minimalistami w tej kwestii, wykazujš si? du?o wi?kszš staranno?ciš przy doborze stroju.

Modele sukien ?lubnych

Modele sukien ?lubnych

Powszechnie wiadomo, ?e suknie ?lubne tak jak inne stroje ulegajš modowym trendom. To zjawisko dotyczy zarówno kolorów, materia?ów jak i fasonów. Zobacz style sukien ?lubnych.

Planujemy bud?et na sukni? ?lubnš

Planujemy bud?et na sukni? ?lubnš

Organizacja ?lubu i wesela to kosztowna sprawa i dlatego wymaga szczegó?owych ustale?. W ich trakcie zwykle para dochodzi momentu, w którym nale?y zdecydowa? ile przeznaczy? na stroje.

Garnitur ?lubny dopasowany do sylwetki

Garnitur ?lubny dopasowany do sylwetki

Strój pana m?odego powinien wspó?gra? z ubiorem ukochanej. Wed?ug trendów ostatnich lat, powinien posiada? jakie? elementy kolorystyczne u?yte tak?e w stylizacji pani m?odej.

Pokaz mody z sukniš ?lubnš w roli g?ównej

Pokaz mody z sukniš ?lubnš w roli g?ównej

Suknia ?lubna ma w sobie swoistš magi?. Jest marzeniem prawie ka?dej ma?ej dziewczynki. Suknia ?lubna gra zawsze g?ównš rol?. Dlatego te?, kiedy planujemy ?lub, jest najwa?niejszš rzeczš do wybrania.

Suknia ?lubna dla ci??arnej

Suknia ?lubna dla ci??arnej

Obecnie ci??arna panna m?oda nikogo nie dziwi. Kiedy?, nawet te kilkana?cie lat temu, by? to lekki wstyd, ?wiadectwo zaliczenia tzw. „wpadki”.

Kolory sukien ?lubnych

Kolory sukien ?lubnych

Od paru lat ?wiat bieli zosta? zawojowany. I dzi? nikogo nie dziwi kolorowa, szyfonowa firana, bordowa po?ciel czy ró?owa koszula pana m?odego. Przeczytaj co jeszcze si? zmieni?o?

Welon wciš? wa?ny

Welon wciš? wa?ny

Na poczštku by? welon. W czasach kiedy jeszcze strój ?lubny nie istnia? lub pó?niej, kiedy zarezerwowany by? dla najzamo?niejszych panien, welon by? ju? w powszechnym u?yciu

Wyjštkowa suknia ?lubna

Wyjštkowa suknia ?lubna

Obecnie mamy zatrz?sienie materia?ów, faktur, deseni, kolorów, a co za tym idzie mnóstwo modeli sukien oraz salonów i zak?adów krawieckich.

W co si? przebra? po zwyczajowych oczepinach?

W co si? przebra? po zwyczajowych oczepinach?

Tradycyjne wesele rzšdzi si? swoimi zwyczajami, w które wpisane sš mi?dzy innymi oczepiny. Po nich pani m?oda zazwyczaj przebiera si? w co? wygodniejszego.

Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych