Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 9

Atelier Ma?gorzata Dudek

Moda powinna harmonizowa? z kszta?tami kobiety, natomiast najwi?kszym celem mody jest to, by by?a ramš dla kobiecego cia?a, które jest najwi?kszym dzie?em sztuki stworzonym przez Boga. Najpi?kniejszš z ram, w jakš mo?e przystroi? si? kobieta jest suknia ?lubna. Ubierana tylko raz w cišgu ca?ego ?ycia jest przez niš niezwykle starannie wybierana. To zrozumia?e poniewa? w dniu ?lubu kiedy zakochani sk?adajš sobie przysi?g? mi?o?ci chcš poprzez strój wyrazi? jak wa?ny jest dla nich ten dzie? i jak niezwyk?e jest to wydarzenie.

Nikt tak nie zrozumie kobiety jak druga kobieta, dlatego Ma?gorzata Dudek projektujšc ka?dš jednš sukni? ?lubnš bierze pod rozwag? ka?de jedno, cho?by najbardziej skrywane pragnienie kobiet. Doskonale rozumie, ?e marzenia o tym dniu by?y przez nie ?nione od czasów dzieci?stwa i jest to jedno z milionów marze?, które mo?na spe?ni?.

Projektowane przez Ma?gosi? suknie sš bardzo ró?norodne zarówno pod wzgl?dem fasonu jak i u?ywanych tkanin. Jest to zrozumia?e majšc na uwadze jej bogatš wyobra?ni? jak i to, ?e ka?da jedna panna m?oda jest inna wi?c dla ka?dej chcia?aby stworzy? wyjštkowš kreacj?. Jest dla niej ogromnš przyjemno?ciš to, ?e swoje do?wiadczenie i wiedz? mo?e wykorzysta? do tak wspania?ego celu jakim jest suknia ?lubna.

Wykorzystuje do tego doskona?e tkaniny, z ka?dš kolekcjš inne poniewa? eksperymenty niezwykle rozwijajš kreatywno??. Kreujšc nowe formy zarówno te klasyczne jak i nowoczesne bawi si? i upaja ka?dš nowo?ciš a efekt ko?cowy - ubrana w sukni? ?lubnš jej projektu panna m?oda napawa jš dumš i motywuje do wciš? nowych poszukiwa?.
Kobieta ubrana sukni? ?lubnš projektantki Ma?gorzaty Dudek czuje si? w niej niezwykle pi?kna i atrakcyjna.

Bridal Collections 911 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011 Bridal Collections 910 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011 Bridal Collections 909 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011 Bridal Collections 908 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011 Bridal Collections 904 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011 Bridal Collections 903 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011 Bridal Collections 902 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011
Bridal Collections 901 Atelier Ma?gorzata Dudek Kolekcja 2011
Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych