Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 10

Garnitur, smoking a mo?e frak?

Garnitur, smoking a mo?e frak?

?lub jako wyjštkowe i niecodzienne wydarzenie powoduje nieco odmienne podej?cie do kwestii ubioru. I nawet panowie, na co dzie? b?dšcy minimalistami w tej kwestii, wykazujš si? du?o wi?kszš staranno?ciš przy doborze stroju. I chocia? moda m?ska jest du?o mniej skomplikowana od ?wiata tekstylnego kobiet, to i tak jest tutaj kilka pu?apek cho?by przy wybraniu garnituru.

Podstawowš kwestiš jest na poczštek podj?cie decyzji przez pana m?odego czy koniecznie bierze pod uwag? wy?šcznie garnitur. Czy mo?e wskazany by?by smoking a nawet frak lub surdut. Jest kilka zasad, o których panowie powinni pami?ta?.

Garnitur to bezpieczna forma, do której zwykle dobiera si? zwyk?š koszul? i krawat. Ewentualnie w komplecie mamy czasem kamizelk?, której przód jest z tego samego materia?u co marynarka. Mo?na zaszale? troch? z kolorem koszuli czy krawata ale nie ma takiej konieczno?ci i mo?na ograniczy? si? klasyki i prostoty. Jest te? kilka wariacji na ten temat. Mo?na na przyk?ad kupi? garnitur, którego gór? stanowi surdut, zw?aszcza je?li pani m?oda planuje ubra? bardzo strojnš sukni?. Surdut wysmukla sylwetk? i dodaje szyku. Nie jest jednak zalecany dla bardzo szczup?ych m??czyzn. Innym ciekawym elementem mo?e by? dobranie kamizelki w kolorze innym ni? marynarka, najlepiej nawišzujšcym do stroju lub dodatków pani m?odej. Nale?y jednak pami?ta?, ?e kamizelki stosuje si? wy?šcznie do marynarek jednorz?dowych. I oczywi?cie pod szyjš nie musi koniecznie lšdowa? krawat, bo mo?na go zastšpi? muszkš. Je?li ?lub odbywa si? pó?niejszych godzinach  mo?na pokusi? si? o zakup garnituru z po?yskliwej gabardyny.

Czasem bywa, ?e panowie przekonujš si? (lub zostajš namówieni) do bardziej efektownego stroju. Wtedy do akcji wkroczy? mo?e smoking, wraz z nim koniecznie mucha lub fular a do tego at?asowy pas w tym samym kolorze. I obowišzkowo koszula z wysokim, ?amanym ko?nierzykiem „dziadunia”. Smoking to strój na wieczór wi?c je?li ?lub odbywa si? w po?udnie lub wczesne popo?udnie to nie b?dzie to dobry wybór.

Niektórych panów mo?na namówi? na frak. Je?li para chce zachowa? klasyczny styl, to pan m?ody musi zachowa? podstawowš konwencj?. Czyli do fraka bia?a koszula z usztywnionym gorsem, bia?a mucha oraz bia?a kamizelka frakowa nisko zapinana. Do tego obowišzkowo wišzane, czarne lakierki. Inna wersja, angielska, to ciemnoszara marynarka i jasnoszara kamizelka a reszta jak w poprzedniej opcji.

Dobór garderoby pana m?odego zale?y od wielu okoliczno?ci: pory roku, pory dnia oraz stylu w jakim chce si? ubra? para. Dla dobrego samopoczucia w tym wyjštkowym dniu warto ustali? wszelkie szczegó?y i okoliczno?ci, aby wybra? w?a?ciwy strój. Nie tylko panna m?oda ma by? gwiazdš wieczoru, pan m?ody równie? ma przykuwa? uwag?.Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych