Poleć znajomej Komis sukien
Osób online: 13

Makija? ?lubny Panny M?odej

Makija? ?lubny Panny M?odej
Na co dzie? wiele pa? w ogóle si? nie maluje. Je?li jednak mamy do czynienia z kobietami, które bez makija?u nie ruszajš si? z domu, to i tak zwykle jest on wykonywany w po?piechu, i codziennie taki sam. Oczywi?cie nie trzeba go przekre?la? bo cz?stokro? jest ca?kiem do przyj?cia. Ale sš okazje, takie jak na przyk?ad ?lub, kiedy nie mo?na  na tym poprzesta?. Obecnie wi?kszo?? kobiet korzysta z pomocy profesjonalisty, aby zyska? nieskazitelnš twarz. Jednak i w takich przypadkach nale?y podej?? do sprawy makija?u powa?nie i odpowiednio wcze?niej. Bo cho? makija?ystka wykonana go zawodowo, to mo?e nie trafi? w gust pani m?odej. A g?ównym celem jest jej dobry wyglšd, ale te? i samopoczucie.

Dlatego od dawna praktykuje si? tzw. makija?e próbne. Mamy wtedy szans? oceni? jak nam si? nasz twarzowy image podoba oraz jak si? prezentuje, zarówno w ?wietle dziennym jak i przy sztucznym o?wietleniu. Mo?na te? pstryknš? sobie kilka zdj?? cyfrowych na prób?, aby sprawdzi? jak b?dziemy wyglšda? w obiektywie. Ten czas pozwala na wniesienie jakich? uwag i zmian do makija?u bez paniki przed w dniu ?lubu.

Je?li natomiast wzgl?dy finansowe nakazujš nam zda? si? ma w?asne lub kole?anki amatorskie umiej?tno?ci, to te? nale?y zajšc si? tym wcze?niej. Je?li mamy w swojej kosmetyczce braki nale?y naby? lub po?yczy? kilka niezb?dnych rzeczy: korektor ?ó?ty(do si?ców pod oczami), korektor zielony (do wyprysków, czerwonych przebarwie?, p?kni?tych naczynek), porzšdny podk?ad, tusz, konturówka do ust i inne. I oczywi?cie tu tak?e nale?y przeprowadzi? kilka prób. Pami?ta? nale?y o kilku zasadach. Podk?ad musi by? w ciep?ym kolorze, nie mo?e by? nadmiernie jasny (twarz wtedy w sztucznym ?wietle jest bardzo blada). Pod podk?ad nanosimy wspomniane wcze?niej korektory na wszelkie niepo?šdane mankamenty skóry twarzy. Cz?ste b??dy, których nale?y unika? jak ognia to : posklejane rz?sy, zbyt mocno obrysowane oczy, zbyt ciemna konturówka do ust ró?nišca si? znacznie od koloru szminki. Obecnie w ogóle modny jest delikatny makija?, w pastelowych odcieniach wi?c przesadzanie z mocnymi kolorami spowoduje, ?e nasza twarz b?dzie wyglšda?a groteskowo, a powinna by? gustowna i elegancka. Dlatego wa?ne sš makija?e próbne aby uniknš? b??dów, a wi?c tym samym trzeba zarezerwowa? wi?cej czasu. To pozwala tak?e na dopasowanie kosmetyków i unikni?cie cho?by alergicznej wysypki w dzie? ?lubu.

Wcze?niej warto te? zastanowi? si? czy chcemy w jaki? sposób podreperowa? przed ?lubem naszš skór? twarzy. Mowa tu o zabiegach kosmetycznych. Je?li zamierzamy zafundowa? sobie cho?by zwyk?e oczyszczanie lub regulacj? brwi, to ostatnie zabiegi nale?y sko?czy? najdalej na kilka dni przed ?lubem, aby nie wystšpi? na nim z zaczerwienionš buziš lub do tego wysypkš. Te mo?e zepsu? ca?y efekt nawet najlepszego makija?u i okropnie popsu? nastrój.

Ślub i wesele
Nowości ślubne
Notatnik Ślubny
Wybieramy suknię ślubną
Jak wybrać suknię ślubną
Serwisy partnerskie
Blog ślubny Notatnik ślubny Ogłoszenia weselne
Oferta dla salonów ślubnych
Dla salonów ślubnych